Het Zuidelijk Overleg Parodontologen ( ZOP) bestaat uit Parodontologen die erkend
zijn door de
Nederlandse Vereniging voor Parodontologie ( NVvP). Het ZOP is geen vereniging maar een overlegorgaan van enkele parodontologen regio Zuid. 
De NVvP sectie parodontologen is de landelijke vereniging. Voor de totale overzichtslijst van parodontologen in Nederland verwijzen wij naar de site van de
NVvp.

De Parodontologen staan voor een deskundige aanpak van hun behandelingen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
(Evidence Based).
De protocollaire aanpak van hun behandelingen wordt door de NVvP jaarlijks gecontroleerd en om de 5 jaar wordt, na een uitgebreide visitatie en doorlichting van de praktijk, aan de hand van het jaarverslag van de praktijk de erkenning, bij goed functioneren, verlengd.

De Parodontologen van het ZOP werken samen en wisselen hun kennis en deskundigheid geregeld uit.
Middels deze website wordt voor ( mogelijke) patiënten en verwijzers aangegeven wat zij hebben te bieden en waar en hoe zij zijn te bereiken.iwy `` ` `GZY6WREVVWFA